ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Πειραιάς - ΑΜΦΙΑΛΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
6937158997
ΑΜΙΣΣΟΥ 43 18757