ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αθήνα - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2109525873 - 6977342438
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 107 17672
2109525873 - 6977342438