Σουβλάκια Αττική-Κερατσίνι Χρηστάκης

2104014650
Λεωφόρος Σαλαμίνος 178