Κέντρο Θεραπευτικής Αποκατάστασης - ΤΣΑΓΡΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 140, Αθήνα, 11471, ΑΤΤΙΚΗΣ