ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Πειραιάς - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2104837000, 6976436362
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 44 18233
2104837000, 6976436362