Μεζεδοπωλεία-ΟΙΝΟΘΟΗ

Τηλ.: 2104826540 - Κωνσταντινουπόλεως 91, Μοσχάτο
Τηλ.: 2104826540 - Κωνσταντινουπόλεως 91, Μοσχάτο