Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αγ.Ι.Ρέντης,Πλατεία

Παλαιολογου Κων. 4