Σχολεία-Πάτρα 2ο Γυμνάσιο

2610322407
Μαιζώνος 156