Σουβλάκια Αττική-Πατήσια Ο Γείτονας

2108648467
Λεμεσού 13