Νυχτερινές Πίστες-ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ (ΤΟ)

Τηλ.: 2108643554, 2108625040 - Φυλής 234, Πλ. Αμερικής
Τηλ.: 2108643554, 2108625040 - Φυλής 234, Πλ. Αμερικής