Χώροι Τέχνης-Αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής

Τηλ.: - Αμαλίας 22-24, Σύνταγμα
Τηλ.: - Αμαλίας 22-24, Σύνταγμα