Μουσεία-Εβραικό Μουσείο Ελλάδος

210-3225582
Νικης 39