ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Αθήνα-Βας.Αμαλίας

210-3214640 - 3214462
Βας. Αμαλιας Λεωφορος 2
210-3214640 - 3214462