Χώροι Τέχνης-Εκθεσιακός Χώρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων

Τηλ.: 2103709081 - Μητροπόλεως 1 κ. Φιλελλήνων, Σύνταγμα
Τηλ.: 2103709081 - Μητροπόλεως 1 κ. Φιλελλήνων, Σύνταγμα