Δημόσιες Επιχειρήσεις-Κέντρο Πληροφοριών ΟΗΕ

Βασ. Αμαλιας Λεωφορος 36