ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2610276957
ΓΕΡΟΚΟΣΤΩΠΟΥΛΟΥ 42 26221