Σχολές Ναυαγοσωστών-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αδριανουπολεως 12