Ταβέρνες-Μοντέρνες ΖΕΙΔΩΡΟΝ (ΤΟ)

Τηλ.: 2103215368 - Τάκη 10 κ. Αγ. Αναργύρων, Πλ. Ψυρρή
Τηλ.: 2103215368 - Τάκη 10 κ. Αγ. Αναργύρων, Πλ. Ψυρρή