Σουβλάκια Αττική-Αγία Παρασκευή Ο Μερακλής

2106521268
Ελευθερίου Βενιζέλου 45