Σουβλάκια Αττική-Αμπελόκηποι Το 66

2106431548
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 66