ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ MD,PhD ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

Ειδικότητα: Δερματολόγοι
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 33