Τα Κουταλάκια

Αθήνα - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Τηλ.: 210.52.43.582
Θερμοπυλών 39
Τηλ.: 210.52.43.582