Σχολεία-Πάτρα 21ο Γυμνάσιο

2610421853
Θερμοπυλών και Ανθεμίου