Ιατρείο Π.Φ.Υ. Φιλιππάκης, Αχαρνών 51 και Ιουλιανού, Αθήνα

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Αχαρνών 51 και Ιουλιανού, Αθήνα 10439