ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Παθολόγοι
Μ. ΒΟΔΑ 51 ΑΘΗΝΑ