Θέατρα-ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Τηλ.: 2106748242 - Ηπείρου 60 και Ακακίων 1-3
Τηλ.: 2106748242 - Ηπείρου 60 και Ακακίων 1-3