ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2108832980
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 37 10440