Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Πάτρα Τερψιθέας 57, Μέσα Αγυιά, 2610430880

Ακριώτης Παύλος - Ευθυμίου Πηνελόπη
Τερψιθέας 57
Ακριώτης Παύλος - Ευθυμίου Πηνελόπη