ΣΤΑΘΜΟΣ Στεγασμένο πάρκινγκ Κεντρικής Πλατείας Ιωαννίνων.

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πλατεία Πύρρου Ιωάννινα