ΦΛΙΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
2651025333-6937330839
ΓΟΥΝΑΡΗ 2 45444
2651025333-6937330839