ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΩΗ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2651038188
Ευριπίδη Σούρλα 12