ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
26510 31016
Ι. ΓΟΥΝΑΡΗ 2 45444