ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Πατριάρχη Ιωακείμ 62