Διαγνωστικά Κέντρα-Αμπελόκηποι-Λάμδα Ιατρική

210-6401933
Τσοχα Αν. 15