ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΥΛΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

2108022385 - 6932415289 Σύντομη Περιγραφή
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 57 ΜΑΡΟΥΣΙ