ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ-ΚΑΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2155403345-6971655672 Σύντομη Περιγραφή
ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ 282 ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ