ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ

Πειραιάς - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
210-4617900
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 46 18756