Σουβλάκια Αττική-Κερατσίνι Το Φίνο

2104614041
Ελευθερίου Βενιζέλου 176