Γυμναστήρια-Κερατσίνι 01

Joe Weider
Δημοκρατιας Λεωφορος 17