Σουβλάκια Αττική-Χαλάνδρι Το Καλαμάκι του Νικόλα

2106851331
Ανδρέα Παπανδρλεου και Καλογρέζας