Νοσοκομείο-Καβάλα-Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας - Σενατόριο