ΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
26510 21204
ΔΑΓΚΛΗ 1 45500