Σχολεία-Πάτρα 3ο Ειδικό Δημοτικό

2610346440
Μιαούλη 42