Νοσοκομείο-Αττικη-Αθηνα Κοργιανελειο

Ερυθρου Σταυρου 1