ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Λεωφόρος Κηφισίας 99