ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Λεωφόρος Κηφισίας 99