Κυπριακή Κουζίνα-ΚΙΤΡΟΜΗΛΟ-ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ

Τηλ.: 2106910590
Αλέξη Παυλή 34
Τηλ.: 2106910590