ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. - ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

2106924115,6944571888 Σύντομη Περιγραφή
Σεβαστουπόλεως 114-116