Βερόπουλος-Αττική-Αμπελόκηποι

Σουτσου Δημ. και Αθανασιαδη Ι.