ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

Β. Σοφίας 98Α(ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ)