ΣΤΕΡΓΙΟΣ Λ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 148